Prai personvern

Sist oppdatert: 08.02.2017

1. Formålet med å samle inn personopplysninger

Formålet med Prai er å tilby en teknologiplattform hvor personer som søker transport fra og til destinasjoner ("Praiere") kan digitalt praie sjåfører som kjører til eller gjennom disse destinasjonene, gi tilpasset kommunikasjon, brukerfordeler og tilbud.

Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.


Etter personopplysningsloven har Prai rollen som behandlingsansvarlig. Utleveres opplysninger om deg til Prais partnere, vil partneren ha behandlingsansvar for disse opplysningene.


2. Hvilke opplysninger samles inn


Prai behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, adresse, bankkonto/kortnummer, e-post, telefonnummer og samtykker. For å trygge at Prai har korrekte opplysninger om deg kan disse opplysningene sammenholdes med eksterne databaser som for eksempel adresseregistre.


Din respons på generelle kampanjer, tilpassede kuponger, e-post og SMS utsendelser og innlogget aktivitet på nett og i app kan bli lagret.


Prai bruker cookies på våre nettsider.


3. Hvordan bruker Prai dine opplysninger


Prai og Prais partnere kan bruke opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår gjennom bruken, for at disse skal kunne oppfylle sine avtaler med deg.


En grunnleggende behandling er å legge til rette for betalinger.


Prai og Prai-partnere bruker opplysningene for å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt.

Detaljert kjøpshistorikk oppbevares i fem år etter krav i bokføringsloven.


Dersom du melder deg ut, slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som bokføringsloven krever lagret. Når bokføringslovens krav til lagring har utløpt slettes alle opplysninger om deg.


Prai bruker historikk fra brukerbasen for å analysere trender og respons på kampanjer, og for å optimalisere tjenester. Da brukes ikke personidentifiserbare opplysninger.


4. Hvem deler Prai opplysninger med (utlevering)


Personopplysninger kan deles med partnere som inngår i Prai-samarbeidet. Eksempler er Prai Inc og Saga Regnskap. Etter personvernloven kalles slik deling for utlevering. Da er partneren behandlingsansvarlig, og kan behandle opplysningene dine ut fra samtykkene du har gitt.

Prai kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også levere opplysninger til myndighetene.


5. Hvem behandler dine opplysninger (databehandlere)

Kundeservice utføres i Prai. Flere selskaper bidrar i å behandle brukeropplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av Prai.

Følgende selskap utenfor Prai er sentrale når dine opplysninger behandles:

  • Stripe Inc, for betalingstransaksjoner
  • Twillio for SMS sendinger
  • Saga Regnskap for regnskapstjenester
  • Mailchimp for e-post utsendelser
  • Facebook SDK for app-analyse
  • Google Analytics for optimalisering av webopplevelse
  • KeySMS for SMS sendinger
  • Fabric for app-analyse
  • Google Adwords for relevant annonsering

6. Endringer


Prai kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår via Praiplattformen.


Informasjon om andre endringer vil bli gitt på praier.no.


7. Det er frivillig å bli Bruker


Å bli Praier eller Sjåfør er frivillig.

8. Dine rettigheter


Du kan styre dine samtykker og valg via Praiplattformen. Som innlogget har du innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk (reiser, dato, sum beløp). Prai kundeservice kan også kontaktes dersom du krever endret opplysninger som du ikke selv kan endre ved innlogging.

9. Kundeservice

Har du spørsmål om din bruker, forhold knyttet til din brukerkonto eller ønsker innsyn, ta kontakt med Prai kundeservice på hei@praier.no.

10. Personvernombud

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål til behandlingen kan du sende e-post til hei@praier.no   der du beskriver hva saken gjelder.

Du kan klage på hvordan Prai behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no , telefon: 22 39 69 00.